Т/р

Ф.И.О.,
иш жойи

Ҳудудларда йўналишга жавоб берадиган шахс

  1.  

Юнусов Зиедбек Алишерович

Фарғона вилояти инновацион ривожланиш вазирилги ҳудудий бошқарма бошлиғи

Чора-тадбирлар ишлаб чиқиш ва уни ижросини таъминланишини мониторинг қилиб бориш

  1.  

Мусаев Рўзибой

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-

тадқиқот институти Фарғона илмий тажриба станцияси директори

Пахта ҳосилдорлиги ошириш учун агротехник тадбирларни илмий асосланган тавсиялар асосида ташкил этиш юзасидан чора-тадбирлар ишлаб чиқиш ва ижросини таъминлашни мониторинг қилиб бориш

  1.  

Холдоров Давронбек

Тупроқшунослик ва агрокимёвий тадқиқотлар институти Тупроқ унумдорлигини бошқариш ва баҳолаш бўлими катта илмий ходими

Тупроқ унумдорлигини таҳлил қилиш, унумдорлигини ошириш учун чора-тадбирлар ишлаб чиқиш ва уни ижросини таъминланишини мониторинг қилиб бориш

  1.  

Абдукаримов Шарофиддин Сайфидинович

Структуравий ва функционал геномика лабораторияси кичик илмий ходим

Тупроқ унумдорлигини таҳлил қилиш, унумдорлигини ошириш учун чора-тадбирлар ишлаб чиқиш ва уни ижросини таъминланишини мониторинг қилиб бориш

  1.  

Давронов Қахрамонжон Aнваржонович

Фарғона политехника институти, ишлоқ хўжалиги фанлари доктори
 

Агрономия, дала экинлари селекцияси ва уруғчилик

  1.  

Артиков Ахлиёр Бахтиёрович

Қишлоқ хўжалиги вазирлиги Маркетинг бошқармаси

бошлиғи ўринбосари

Тупроқ-иқлим шароитларига мос ғўза навларини танлаш, жойлаштириш ва агротехник тадбирларни амалга ошириш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш ва ижросини таъминлашни мониторинг қилиб бориш

Menu